Wspieramy Jordiego!

Wspieramy naszego wychowanka Jordana Skorupkę, który zachorował na ostrą białaczkę szpikową.

Cały zespół Józefovii życzy szybkiego powrotu do zdrowia!