Walne Zgromadzenie członków MLKS Józefovia

Józefów, dn. 18.06.2020 r.

Zarząd MLKS Józefovia zwołuje na dzień 02.07.2020 r. o godz. 19.00 w pierwszym terminie lub 02.07.2020 r. o godz. 19.15 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków MLKS Józefovia.

Temat: wybór nowego członka komisji rewizyjnej MLKS Józefovia.

Zarząd MLKS Józefovia

WSPIERAJĄ NAS: