Regulamin Seniorów Józefovii

WEWNĘTRZNY REGULAMIN DRUŻYNY SENIORSKIEJ

„MLKS JÓZEFOVIA JÓZEFÓW”

 1. Regulamin stworzony jest w celu utrzymania dyscypliny w zespole, uszanowania własnego czasu oraz wspólnego wysiłku.
 2. Podpis zawodnika pod regulaminem równoznaczny jest z zobowiązaniem przestrzegania wszystkich jego reguł oraz respektowania wszystkich jego kar (!). Zawodnik, który nie podpisał regulaminu tzn. nie zaakceptował regulaminu, nie ma możliwości do trenowania wspólnie z drużyną.
 3. Za dopilnowanie przestrzegania regulaminu oraz windykację kar odpowiedzialny jest KAŻDY! zawodnik drużyny, z radą drużyny, kapitanami oraz trenerami na czele !
 4. Każdy z zawodników zobowiązany jest do SZANOWANIA swojego kolegi z zespołu.
 5. Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące drużyny kierowane są do trenerów/zarząd poprzez wybraną wcześniej radę drużyny.
 6. Za organizację sprzętu oraz napojów potrzebnych na trening odpowiedzialni są 4 najmłodsi zawodnicy przebywający obecnie na treningu. Są oni również zobowiązani do uprzedniego skonsultowania z trenerem, jaki rodzaj sprzętu będzie potrzebny na treningu. W przypadku jakichkolwiek braków, niedopatrzenia kara 2 zł każdy z „dyżurnych”.
 7. Za podstawowe czynności organizacyjne podczas treningu (np. zbieranie grzybków, przenoszenie bramek) odpowiedzialny jest każdy z zawodników, bez wyszczególniania na młodszych i starszych.
 8. Zawodnik zobowiązany jest do powiadomienia trenera o swojej nieobecności na treningu lub meczu. Nieuprzedzona i nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu kara 10 zł, na treningu kara 2zł.
 9. Zawodnik zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia trenera o swoim spóźnieniu na zbiórkę meczową lub trening. Spóźnienie bez uprzedzenia kara: 1 zł za każdą minutę.
 10. Jeśli spóźnienia będą powtarzały się notorycznie zawodnik w ramach kary zostaje przesunięty do drużyny rezerw a w skrajnych przypadkach usunięty z drużyny.
 11. Na zbiórkę meczową zawodnik zobowiązany jest stawić się w koszulce klubowej polo (jeżeli posiada). Brak koszulki: kara 2 zł.
 12. W trakcie odpraw meczowych i treningowych zawodnik powinien wyciszyć lub wyłączyć telefon komórkowy. Niezastosowanie się: kara 2 zł
 13. Drużyna na rozgrzewkę meczową wychodzi z szatni razem w jednym momencie ustalonym przez kapitana (chyba, że trener zarządzi inaczej). Na rozgrzewkę obowiązuje czerwona koszulka treningowa z herbem klubu – nie dotyczy bramkarzy. Brak odpowiedniego stroju na rozgrzewkę :kara 2 zł.
 14. Za organizację potrzebnego sprzętu przed meczem (narzutki, grzybki, napompowane piłki, woda itp.) odpowiedzialni są 4 najmłodsi zawodnicy na meczu. Rezerwowi przed meczem odpowiedzialni są za
 • zabranie sprzętu (narzutki, piłki, grzybki, woda itp.) z szatni na boisko,
 • pomoc trenerowi w ustawieniu rozgrzewki
 • uruchomienie muzyki podczas rozgrzewki u dozorcy
 • zapewnienie muzyki podczas wyjścia zawodników na boisko.
 • PRZEDE WSZYSTKIM (!) rezerwowi są odpowiedzialni za pomoc zawodnikom podstawowej jedenastki podczas rozgrzewki.

Nieusprawiedliwiony brak jakiejkolwiek z w/w rzeczy: kara 2zł od każdego rezerwowego.

 1. Podczas meczu TYLKO KAPITAN (!!!) ma możliwość merytorycznej rozmowy z sędzią. Otrzymanie kartki za niepotrzebne dyskusje z sędzią: żółtej kara 5zł czerwonej kara 10 zł.
 2. Po skończonym meczu zawodnicy (całą drużyną wspólnie) są zobowiązani do podziękowania kibicom za wsparcie – niezależnie od wyniku spotkania !!!
 3. Niedopuszczalne jest nieusprawiedliwione i nieskonsultowane z trenerem opuszczenie klubu podczas trwającego meczu drużyny: kara 10 zł.
 4. Za zliczenie kompletów strojów oraz zabranie ich do prania po meczu odpowiedzialni są 4 najmłodsi zawodnicy spośród wszystkich powołanych na mecz. Niedopatrzenie tego punktu: kara 2 zł każdy z „dyżurnych”.
 5. Każdy zawodnik odnosi się z należytym szacunkiem do trenera oraz kierownika. Za niestosowne zachowanie wobec w/w osób grozi kara zawieszenia zawodnika w jego prawach do czasu odwołania.
 6. Boisko jest miejscem, gdzie należy zachować szacunek do kolegów z zespołu, trenera oraz kierownika. Wszelkie spory są rozwiązywane w szatni.
 7. Kartki powieszone na tablicy korkowej w szatni są nietykalne !!! Nieuzasadnione mazanie po kartkach:
  kara 10zł.
 8. Fundusze uzbierane z kar do wspólnej puszki będą przeznaczone na potrzeby bieżące drużyny.

Regulamin podpisujemy w klubie.